Våre sektorer

Sivil infrastruktur

Det er avgjørende å samarbeide med en spesialist på midlertidige arbeider som forstår behovene i infrastrukturprosjekter, og som kan tilby fremragende ingeniørtjenester og de riktige løsningene. Vi tilbyr konsulentbistand i tidlig fase og komplekse produktløsninger, designet av våre erfarne ingeniører, dedikert prosjektledelse og engasjerende digitale prosjekteringsverktøy.


Global rekkevidde, lokal ekspertise

Med vår globale tilstedeværelse er vi opptatt av å omforme skylines, forbedre lokalsamfunn og realisere ambisiøse prosjekter. Ved å kombinere internasjonal beste praksis med vår forståelse av regionale forskjeller, sikrer vi at våre verdensomspennende prosjekter leverer lokalt. Vårt omfattende utvalg av løsninger er utformet for å passe til en rekke bruksområder, enten det dreier seg om renovering av eksisterende infrastruktur eller bygging av ny.

Grunnstøtte: Vårt brede utvalg av grunnarbeidsløsninger, fra de minste kassene til de største avstivningsrammene, kombinert med en rekke stag, gjør at vi kan støtte utgravninger av alle størrelser. Å ta i bruk hydraulikk i konstruksjonen gir både teknisk effektivitet og trygghet for kunden.

Forankring og understøttelse: Vårt brede utvalg av utstyr for midlertidige arbeider gir den perfekte løsningen for brudekkestøtte, midlertidige bropilarer, støtte til bropilarer og kofferdamstøtte.

Jekking av broer: Ved å kombinere vår erfaring og kompetanse innen hydraulikk med vårt utvalg av tunge støtteben, kan vi flytte større infrastruktur i nesten alle scenarier, fra utskifting av lagre, broglidning til utsetting av broer.

Forskalingsarbeider: Det at vi har både understøttingssystemer og panelsystemer betyr at vi kan prosjektere rettbærende forskalinger eller overspente forskalinger med store spennvidder. Støttedetaljene og den hydrauliske styringen kan enkelt tilpasses ved å kombinere produktserier.

Tung hydraulikk: Vårt utvalg av jekker med høypresisjonsstyringssystemer og presisjonsinstrumentering gjør at vi kan tilby løsninger for de mest komplekse hydrauliske utfordringene, for eksempel overvåking og kontroll av avbøtende tiltak, hydraulisk bevegelse, veiing, flat jekking og spenning og tilspenning.

Broer: Vi kan levere broer for både tilkomst og offentlig bruk for spennvidder fra 3 m til 80 m. Vår lange erfaring betyr at vi kan konstruere en bro som passer inn i nesten ethvert miljø eller bruksområde.


Våre produktløsninger for midlertidige arbeider

Vi tilbyr løsninger for midlertidige arbeider som omfatter støtte til grunnarbeider, understøttelse, jekking, forskaling, støttekonstruksjoner, midlertidige broer og midlertidig adkomst. Ekspertisen vår suppleres også av et team av spesialiserte ingeniører som leverer løsninger for miljø- og strukturovervåking i sanntid.

Kontakt oss


Kontakt ditt lokale serviceteam for alle prosjektspesifikke design- og tekniske spørsmål.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss


Ring oss

For alle prosjektspesifikke design-og tekniske henvendelser vennligst kontakt ditt lokale serviceteam

+44(0) 330 311 9825