Våre produktløsninger

Grunnarbeider

Vi vet at riktig grunnarbeid er avgjørende for vellykkede bygge- og infrastrukturprosjekter.


Alt du trenger for å forberede stiftelsen

Riktige produkter, riktig design og riktig gjennomføring av grunnforberedelsene i starten av et byggeprosjekt sparer tid, fjerner sikkerhetsrisikoer og reduserer kostnadene.

Med vårt omfattende utvalg av grøfteplater, grøftekasser, gangsystemer og avstivningsstag kan vi tilby de løsningene du trenger for å få den viktige første fasen av byggingen fullført trygt og i tide.

Lettvektsunderstøttelse: Vårt omfattende utvalg av lettvektsavstivningsutstyr er den ideelle løsningen for mindre, kortvarige avstivningsoppgaver på begrensede områder. Seriens lave vekt betyr at den kan håndteres for hånd eller med mindre gravemaskiner, noe som gjør den ideell for mindre arbeider og vedlikehold i byer og urbane miljøer.

Grøftekasser: Vi dekker en rekke grøftedybder og ulike klaringsnivåer, noe som gjør det mulig å legge rør med større diameter.

Plater og rammer: Vi tilbyr både overlappende og sammenlåsende plateprofiler. Med lengder fra 2 m til 7 m er de ideelle for ethvert prosjekt, stort eller lite, dypt eller grunt.

Avstivningsrammer for utgraving: Med et stort utvalg i stål eller aluminium, mekanisk eller hydraulisk, og med en rekke ulike bæreevner, kombinert med våre avstivere, har vi et utvalg som dekker behovene til ethvert prosjekt.

Avstivningsstag for utgraving: Vårt utvalg, fra middels til tunge avstivere, er designet for å være svært allsidig og kompatibelt med våre avstivningssystemer. Avstiverne brukes som mellomstøtter, slik at du kan forlenge utgravningen på ubestemt tid.


Våre produktløsninger for midlertidige arbeider

Vi tilbyr løsninger for midlertidige arbeider som omfatter støtte til grunnarbeider, understøttelse, jekking, forskaling, støttekonstruksjoner, midlertidige broer og midlertidig adkomst.

Ta kontakt med oss


Ring oss

For alle prosjektspesifikke design-og tekniske henvendelser vennligst kontakt ditt lokale serviceteam

+44(0) 330 311 9825